FAQ

กฎ-ระเบียบ การเข้าชมพัทยา ดอลฟิ นาเรียม

ข้อมูลควรรู้ ก่อนเข้าชมพัทยา ดอลฟินาเรียม

เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าใช้บริการ แมวน้ำและโลมา รวมถึงรักษาความเป็นระเบียบวินัย ทางพัทยา ดอลฟินาเรียมมีกฏให้ปฏิบัติดังนี้

1. ห้ามนําสัตว์เสี้ยงทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่การแสดงเด็ดขาด
2. ห้ามนําสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสัตว์เข้ามาในสถานที่เช่น ลูกโป่ง ประทัด ดอกไม้ไฟ เป็นต้น
3. ห้ามสัมผัส หรือให้อาหารสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ฝึกสอนโดยเด็ดขาด
4. กรุณานั่งประจำที่ของท่าน ไม่ลุกขึ้นยืน หรือเดินไปมาระหว่างชมการแสดง
5. ห้ามโยนของเล่น เหรียญและวัตถุอื่น ๆทุกประเภท ลงในสระน้ำ
6. ห้ามชะโงกหน้าหรือยื่นมือเข้าไปบริเวณสระน้ำ
7. ห้ามถ่ายภาพสัตว์ด้วยกล้องที่มีแฟลช
8. ห้ามนั่งหรือยืนบนขอบสระโดยเด็ดขาด
9. กรุณาดูแลบุตรหลานของท่าน ไม่ปล่อยให้เข้าใกล้บริเวณขอบสระ
10. กรุณาระวังพื้นลื่น
11. ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์และมีอาการมึนเมา
12. ห้ามนําอาวุธ สารเคมีสารเสพติด สิ่งที่มีกลิ่นแรงและของเหลวรวมถึงสารพิษติดตัวเข้ามาด้วย
13. ห้ามนํากระเป๋า หรือกระเป๋าเดินทาง ที่มีขนาดใหญ่ เข้าในพื้นที่การแสดง
14. ห้ามบุคคลที่มีโรคติดต่อ เช่น โรคผิวหนัง, ผ่าตัด, หรือผู้ที่มีบาดแผลที่มีการติดเชื้อ เข้าในพื้นที่การแสดง
15. ทางเราไม่สามารถให้บริการสำหรับผู้เข้าใช้บริการที่ใช้รถวีลแชร์ ที่มีน้ำหนักเกิน 80 กิโลกรัมได้
16. กรุณาให้ความร่วมมือกับกฎระเบียบที่ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งอย่างเคร่งครัด
17. บัตรเข้าชมการแสดง ไม่สามารถขอเปลี่ยนรอบ ยกเลิก หรือทำการขอคืนเงินได้ทุกกรณี

ข้อมูลควรรู้ ก่อนว่ายน้ำกับโลมา

 1. ระยะเวลาในการว่ายน้ำคือ 10 นาที ต่อผู้ว่ายน้ำ 1 ท่าน
 2. ผู้ว่ายจะต้องมีอายุ 6 ขวบขึ้นไป
 3. สำหรับเด็กที่มีอายุระหว่าง 5 ขวบ สามารถว่ายได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลจากผู้ปกครองเท่านั้น (ผู้ปกครองลงสระกับเด็ก เด็กจะเป็นผู้ว่ายเพียงคนเดียวเท่านั้น หากเด็กมีอาการตกใจและไม่อยากว่ายน้ำก่อนลงสระ เราจะสลับให้ผู้ปกครองว่ายแทนได้ แต่หากเด็กเริ่มว่ายแล้วไม่อยากว่ายต่อ ทางเราจะไม่อนุญาตให้สลับเป็นผู้ปกครองว่ายแทน)
 4. ผู้ว่ายที่มีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม จะไม่สามารถว่ายน้ำกับโลมาแบบปกติได้ แต่จะมีบริการพิเศษ โดยท่านสามารถลงน้ำเพื่อใช้เวลาร่วมกับโลมา แต่ไม่สามารถโลมาพาว่ายรอบสระได้
 5. ผู้ที่จะว่ายน้ำจะต้องปลดเครื่องประดับ, หมวก และแว่นตาออกก่อนลงสระ
 6. ห้ามมิให้ตะโกนเสียงดัง เคลื่อนตัวโดยทันทีและรวดเร็ว และทำร้ายโลมา
 7. ห้ามมิให้สัมผัสบริเวณช่องหายใจและบริเวณดวงตาของโลมาโดยเด็ดขาด
 8. ในขณะที่มีการว่ายน้ำ ท่านจะต้องทำตามคำแนะนำของผู้ฝึกสอนอย่างเคร่งครัด
 9. ผู้ที่ว่ายน้ำไม่เป็นหรือต้องการสวมเสื้อชูชีพให้แจ้งกับผู้ดูแลก่อนที่จะลงว่ายน้ำ
 10. ผู้ว่ายจะต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงสระ
 11. ห้ามมิให้สัมผัสโลมาโดยไม่มีผู้ฝึกอยู่ด้วยโดยเด็ดขาด
 12. ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เป็นโรคผิวหนังอย่างรุนแรงและเรื้อรัง, มีอาการทางจิต, เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผู้ที่มีแผลเปิดและแผลที่ไม่ได้รับการรักษา และโรคติดเชื้ออื่นๆ ว่ายน้ำกับโลมา
 13. ห้ามบุคคลที่อยู่ในอาการมึนเมาจากฤทธิ์ยา หรือแอลกอฮอล์ลงว่ายน้ำกับโลมา
 14. ผู้ที่มีความต้องการพิเศษ, สมองพิการในวัยแรกเกิด และสตรีมีครรภ์ จะไม่ได้รับอนุญาตให้ว่ายน้ำกับโลมา
 15. สำหรับผู้ติดตาม ห้ามขึ้นบนเวทีจนกว่าผู้ฝึกสอนจะเชิญเพื่อให้ขึ้นไปถ่ายภาพ ไม่อนุญาตให้เข้าใกล้ขอบสระ และนั่ง,วางแขนหรือวัตถุใดบนขอบสระ ห้ามยื่นมือ แขน หรือสิ่งอื่นใดลงในสระ และห้ามทำท่าทางเพื่อดึงดูดความสนใจจากโลมาโดยเด็ดขาด
 16. กรุณาปฏิบัติตามกฎระเบียบและคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. บัตรว่ายน้ำกับโลมา ไม่สามารถขอเปลี่ยนรอบ ยกเลิก หรือทำการขอคืนเงินได้ทุกกรณี
 2. บัตร 1 ใบต่อ 1 ผู้ว่ายเท่านั้น ไม่สามารถสลับหรือเปลี่ยนคนได้
 3. โปรดติดต่อเจ้าหน้าหน้าที่หน้าเคาท์เตอร์เพื่อทำการลงทะเบียน อย่างน้อย 15-20 นาที ก่อนเวลาว่ายน้ำ
 4. สำหรับเด็กที่มีอายุ 5 ขวบ ต้องแสดงบัตรหรือเอกสารยืนยันเรื่องอายุกับเจ้าหน้าที่หน้าเคาท์เตอร์ ณ วันใช้บริการ
 5. การจัดลำดับ เป็นไปตามเวลาที่ลงทะเบียน หรือดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ในการตรวจสอบความพร้อมของผู้ว่ายเท่านั้น

ข้อมูลควรรู้ ก่อนถ่ายรูปกับแมวน้ำหรือโลมา

 1. การถ่ายรูปกับแมวน้ำ

1.1 บัตร 1 ใบต่อผู้ใช้บริการ 1 คนเท่านั้น

1.2 ไม่สัมผัสบริเวณดวงตาและปากของแมวน้ำระหว่างการถ่ายรูป

1.3 ไม่ตะโกนและส่งเสียงดังระหว่างการถ่ายรูป

1.4 โปรดเตรียมกล้องถ่ายรูป หรือมือถือของท่านในการถ่ายรูป

 1. การถ่ายรูปกับโลมา

2.1 บัตร 1 ใบต่อผู้ใช้บริการ 4 คนเท่านั้น

2.2 ไม่สัมผัสบริเวณดวงตา, ช่องลมบนหัว และปากของโลมาระหว่างการถ่ายรูป

2.3 ไม่ตะโกนและส่งเสียงดังระหว่างการถ่ายรูป

2.4 การถ่ายรูปกับโลมามีเวลาจำกัด โปรดเตรียมกล้องถ่ายรูป หรือมือถือของท่าน (1 เครื่องเท่านั้น)ในการถ่าย โดยเจ้าหน้าที่ของเราจะเป็นผู้บันทึกภาพให้ท่าน และให้ท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

พัทยา ดอลฟินาเรียม เป็นสถานที่แสดงโลมาที่ถูกออกแบบและสร้างตามมาตรฐานสากล โดยมีเงื่อนไขการดูแลแมวน้ำและโลมาตามข้อกำหนดจากนานาชาติ เราจึงคํานึงถึงความปลอดภัยและต้องการของแมวน้ำและโลมาของเรานั้นเป็นสำคัญที่สุด

ขอให้ท่านปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกออกแบบมาอย่างเคร่งครัดด้วยความเป็นเหตุและผลถึงความปลอดภัยของตัวท่านเองรวมไปถึงโลมาและแมวน้ำ ทางเราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเชิญผู้ฝ่าฝืนกฎ-ระเบียบออกจากสถานที่แสดงโชว์โลมาและ ปฏิเสธไม่ให้เข้าร่วมชมการแสดงโดยไม่จําเป็นต้องชี้แจงเหตุผลให้ทราบล่วงหน้า