ความมหัศจรรย์แห่งโลมาบำบัด — Pattaya Dolphinarium

ความมหัศจรรย์แห่งโลมาบำบัด

โลมาบำบัดถือเป็นการบำบัดรักษาแขนงใหม่ ปกติแล้วโลมาจะใช้การเอ็คโค่โลเคชั่น (Echolocation) หรือการปล่อยคลื่นความถี่เสียงอัลตร้าซาวนด์เพื่อระบุตำแหน่ง และสื่อสารถึงสิ่งต่างๆ โดยความถี่เสียงนี้เองจะถูกปล่อยมาจากส่วนที่ใช้หายใจบนหัวของโลมา นอกจากจะได้เล่นและอยู่ใกล้ชิดกับโลมาแล้ว ผู้เข้ารับการบำบัดจะได้รับคลื่นความถี่เสียงชนิดนี้โดยซึมซับเข้าผ่านทางสมองส่วนหน้าของผู้เข้ารับการบำบัด

ในระหว่างที่ท่านกำลังว่ายน้ำ เล่นเกมส์ และออกกำลังกายกับโลมา ผู้เชี่ยวชาญของทางเราจะทำการช่วยดูแลท่านในทุกๆขั้นตอน เพื่อให้การบำบัดส่งผลออกมาอย่างราบรื่น และได้ผลออกมาอย่างดีที่สุด

มีงานวิจัยที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับการได้รับคลื่นเสียงอัลตร้าซาวนด์จากโลมาเป็นระยะเวลาอย่างต่อเนื่องว่าสามารถส่งผลถึงด้านอารมณ์และความรู้สึกส่วนลึกของผู้เข้ารับการบำบัด ผู้เชี่ยวชาญรวมถึงระดับด็อกเตอร์จึงแนะนำโลมาบำบัดเป็นอีกทางเลือกสำหรับการจัดการและลดความเครียด ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคต่างๆ

นอกจากนี้โลมาบำบัดสามารถช่วยเหลือผู้ประสบกับภาวะซึมเศร้า ลดความเจ็บปวด เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษ และเสริมสร้างภูมิต้านทานแก่ผู้สูงอายุ ในอีกแง่หนึ่งการที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับโลมาคือการทำสมาธิในอีกรูปแบบนึง โดยผู้ที่ได้รับการบำบัดจำนวนมากจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติ และมุมมองที่มีต่อชีวิต

มีข้อมูลจากบางท่านที่กล่าวไว้ว่าโลมาบำบัดสามารถช่วยชะลอวัยเมื่อได้รับการบำบัดอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพราะจากการที่ได้อยู่ใกล้ชิด และสื่อสารกับโลมานั้นมีผลเชิงบวกต่อสุขภาพกายและจิตโดยรวม ทำให้ผู้บำบัดได้ผ่อนคลายจากความเครียดในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคภัยและการแก่ชรา

ถึงแม้ว่าข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นนั้นฟังเหมือนเรื่องแต่งที่ออกมาจากหนัง แต่ที่เรากล่าวมานั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับผู้คนที่เคยได้รับการบำบัดด้วยโลมา โดยทางเราขอเชิญชวนให้ท่านได้มาสัมผัสประสบการณ์และคุณสมบัติที่ช่วยในการเยียวยารักษาของนักบำบัดจากท้องทะเลได้ที่ Dolphinarium แห่งใหม่ ณ พัทยา

It is interesting to know